Legeplads og udeliv

Skoleforberedelse i Lagunen

Ledelsesteam

Aktiviteter for alle

Forældrerådgivning og konsultationer

Velkommen til Børnehuset Karmsten

Børnehuset Karmsten er en privat institution under Landsorganisationen Danske Daginstitutioner.
Vi har 95-100 børn i alderen 0-6 år.

Institutionen blev oprettet i 1970 som en selvejende institution og blev sommeren 2012 fuldt privatiseret. Som private skal vi leve op til lovgivning på daginstitutionsområdet og Egedal Kommune har tilsynspligt. Vi styrer selv venteliste og optag, hvorfor opskrivning til Karmsten skal ske direkte til institutionen (se mere under menupunktet ‘Indmeldelse i Karmsten’).

Vi har åbent mandag til torsdag 6.30-17.00, fredag 6.30-16.30.