Billedhåndtering

Billedhåndtering i Karmsten

Set i lyset af verserende sag imellem daginstitution og forældre vedrørende tilbagekaldelse af samtykkeerklæring, håndteres billeder på denne måde i Karmsten:

• Facebook medarbejder anvises form med foto og tekst ca. 1 x månedligt for at holde siden levende. På siden henvises til vores hjemmeside.

• Billeder på Famly slettes, så der kun ligger billeder for 1 måned ad gangen. Når dette arbejde iværksættes, informeres alle forældre på Famly om at billeder slettes på denne måde, og de får ca. 2 måneder til at downloade eventuelle billeder de ønsker eller har tagget til deres barns mappe (de slettes også). Dette arbejde startes fredag d. 29/11-19.

• Til brug for personalets dokumentation printes SMTTE modellen samt billeder til dokumentationsmapperne, så vi ikke har billeder andre steder end i Famly og som dokumentation i mappe.

• Tilladelse til opbevaring af dokumentationsbilleder makuleres efter et læreplansår.