Den styrkede pædagogiske læreplan

I maj 2018 vedtog regeringen ved lovændring, Den styrkede pædagogiske læreplan som senest den 1. juli 2020 skal være implementeret i alle landets dagtilbud.