Legestue før vuggestuebarnet starter

Tilbud om legestue, før barnet starter i Karmsten

Det kan være en meget stor omvæltning i et lille barns liv, at starte i vuggestue. Ofte har barnet kun kendt een tilværelse; nemlig den hjemme, sammen med mor eller far hele dagen. Når barnet starter i Karmsten er det således både en ny tilværelse, nye mennesker og nye omgivelser.

For at minimere stressen i denne omvæltning, forventer vi derfor, at forældre og indmeldte børn besøger os kontinuerligt i legestuen før selve starten. Besøgene foregår om torsdagen mellem 9.45-10.30 og er et tilbud til 1 voksen og barnet der skal starte. Barnet skal altså være tilbudt en plads i vuggestuen, som der er takket ja til, og tilmelding til den følgende torsdags legestue foregår via kontaktformularen (klik på ‘Kontakt’) på vores hjemmeside mandagen før, senest kl. 12.. Der sendes ikke bekræftelse retur.

Som forælder, der deltager i legestuen, må man være indstillet på, at personalet vil nærme sig barnet, også fysisk, og over tid få barnet i hænderne; måske skifte det, klæde det på eller holde barnet, mens mor eller far klæder sig på (alt selvfølgelig i dialog med den enkelte). Det er vores erfaring, at det fysiske i adskillelsen fra mor eller far, spiller en vigtig rolle, og derfor bør overgangen fra den ene favn til den anden, introduceres løbende og gerne før den egentlige opstart i vuggestuen.

Vi mener at dette tiltag gør, at børnene kender huset, lugtene, indtrykkene af de andre børn og fornemmelsen af de voksne og af livet i vuggestuen, således at omvæltningen, når barnet skal gå her selv, bliver oplevet mindre overvældende.

Vi gør opmærksom på, at der ikke er legestue i vinter- og efterårsferien (uge 7 og 42). Legestuen er ydermere lukket i sommerferien, og for 2019 er det ugerne 27-28-29-30-31-32.

Læs her vores skrivelse om: Mit barn skal starte i vuggestue.