Søskendeprioritet

Søskendeprioritet

Vi prioriterer søskende til børn i huset, men dette er ikke det samme som pladsgaranti, ej heller til en bestemt dato. Derfor: Ønsker I plads til de mindre søskende, skal I skrive dem op så hurtigt som muligt (som beskrevet under Opskrivning), så vi i pladsanvisningen kan tage alle i betragtning, og fordele børnene på de pladser vi har til rådighed.