Konsultationer, handleplaner og modtagelsesaftaler

Konsultationer

I Karmsten prioriteres den kvalificerede forældresamtale, i form af konsultationer. Det vil sige at vi tilbyder trivselssamtaler efter start i hhv. vuggestue og børnehave, samt stiller os til rådighed for løbende møder om barnets trivsel, opdragelse o. lign. Den daglige dialog prioriteres også meget højt, men vi vil gerne skabe rammerne for en mere uddybende samtale, når der er særlige problemstillinger, og dette gøres bedst ved møder, uden børnene og med velforberedt personale.

Handleplaner

Der arbejdes med individuelle – eller gruppehandleplaner. Disse udarbejdes af teamet ved store og små problemstillinger; børn, der er kede af at blive afleveret; børn, der mangler legekammerater; børn, der skal vænnes fra sut. Handleplanerne indeholder en beskrivelse af fokuspunkter, en Karmsten-del (hvad gør vi) og en forældre-del (hvad gør I). Handleplanerne gennemgåes med forældre, evalueres på teammøder i huset, samt evt. med forældre.

Handleplanerne sikrer at de voksne omkring børnene skærper sig i forhold til barnets vanskeligheder, overvejer årsager, metoder, samt blive enige om en måde at håndtere vanskelighederne på, så barnet hjælpes bedst muligt. Kort sagt handler handleplanerne dermed mest om de voksne, ikke børnene!

Modtagelsesaftaler

Når børn starter i Karmsten udarbejdes en modtagelsesaftale mellem en ansat og forældrene. Modtagelsesaftalen sikrer at I som forældre ved hvem der primært har kontakten, at personalet som helhed har styr på ‘opgaven’,  samt den daglige feedback; hvordan har barnet haft det idag og hvad gør vi imorgen? Når modtagelsesperioden er afsluttet, modtager forældrene aftalen retur og den kan sidenhen medbringes ved trivsessamtaler.