Kursus- og uddannelsespolitik

Karmsten d. 17/10-13

 

Kursus- og uddannelsespolitik

Udarbejdet af Maria W, Anna B og Sussie

 Formålet:

I Karmsten støtter vi medarbejdere der ønsker at dygtiggøre og videreuddanne sig. Vi vil sikre et højt fagligt niveau blandt det faste personale, hvor den enkelte har mulighed for at udvikle såvel faglige som personlige kompetencer.

Alle medarbejdere i Karmsten har ret og pligt til at videreudvikle sig til gavn for institutionen og den enkelte. Kursusaktiviteterne skal være med til at sikre, at den enkelte til enhver tid kan leve op til de krav og forventninger der stilles til en medarbejder i en privat daginstitution. Kurser kan søges løbende, men det kan ikke garanteres, at flere medarbejdere kan komme afsted på samme tid.Godkendelse af kurser danner ikke præcedens for andre ansøgninger til samme kursus.Inden kursets start skal der laves en aftale/forventningsafstemning mellem medarbejder og ledelse.

Aftalen kan bl.a. indeholde:

  • Grunden til søgning på dette kursus
  • Hvordan kurset formidles til kolleger
  • Hvordan dette efterfølgende bruges i dagligdagen
  • Evt. promovering på hjemmeside eller andet

De ovenstående punkter er medarbejderen selv ansvarlig for at redegøre for overfor ledelsen. Kursussøgning kan kun ske hvis indholdet er i tråd med institutionens normsæt, og den retning institutionen bevæger sig i på tidspunktet for ansøgningen. Den enkelte medarbejder har mulighed for at ansøge ledelse/bestyrelse om at komme på et længerevarende eller dyrere kursus end almindeligvis. Der vil være mulighed for en forhandling om Karmstens andel af betalingen og den enkelte medarbejders egenbetaling. Denne forhandling eller godkendelse af kurset er individuel og bestyrelsen vil blive inddraget. Definitionen på et kursus:

Et kursus er en aktivitet, der har til formål at belære kursusdeltagerne om et specifikt emne. Der vil normal være en eller flere undervisere, der har en viden om det aktuelle emne. Kurser kan både være for at uddanne personer til bedre at bestride bestemte typer arbejde eller selvrealiserende. Det kan foregå over en eller flere dage.

 

Dog skal bestyrelsen involveres når ledelsen bedømmer at det er nødvendigt.