Lagunen

Beskrivelse af det pædagogiske arbejde på Lagunen

Lagunen er stuen for de ældste børn i børnehaven. De går i Lagunen deres sidste år i børnehaven, inden de starter i SFO og nogle måneder senere skole, det vil sige fra 1. april- 31. marts året efter.
Vi arbejder med at modne børnene til SFO- og skolestart. Det er vores erfaring, at det kan vi bedst, når børnene er samlet fra samme årgang. Vi giver dem mulighed for aktiviteter, der passer til deres aldersgruppe og vi mener, at de udfordres og udvikles optimalt sammen med jævnaldrende.

Fællesskabet.
Vi mener, at det er vigtigt, at børnene lærer at begå sig i et større og forpligtende fællesskab. Vi holder dagligt samling af gruppen, hvor de øver sig i at tale/fortælle på skift, dvs. også lytte til hinanden – og dermed være stille – på skift. De øver sig også i, at de ikke altid kan få lov til at være på alle sammen hver gang. De oplever, at de ikke altid laver de samme aktiviteter, uden at man behøver at føle sig forbigået af denne grund. De lærer at det er i orden, at den ene får lov/skal noget, som den anden ikke skal. Vi øver meget i at modtage og udføre kollektive beskeder. Vi formidler vigtigheden af, at alle er aktive for at få fællesskabet til at fungere, f.eks. skal de rydde legetøj op efter sig selv og hinanden, dække madvogn, rydde op efter maden, hænge tøjet i egen garderobe o. lign. Vi forventer af børnene, at de hjælper hinanden.

Koncentration.
Når vi laver en aktivitet, f.eks. spiller et spil, støtter vi børnene i at sidde i længere tid, dog svarende til deres aktuelle alder og evne (omend vi naturligvis hele tiden sætter niveauet en anelse højere, for at sikre udvikling). Vi stiller krav om at gøre tingene færdige, inden for en rimelig tidsgrænse. Dette gør vi for at give børnene en fornemmelse af, at der også er elementer i dagligdagen, der skal gøres færdige og gøres færdige nu, for at alle kan komme videre.

Følelsesmæssigt.
Vi støtter børnene i at klare overkommelige konflikter selv. Dette gør vi blandt andet gennem at opfordre børnene til at forklare og/eller forhandle, i stedet for at bruge gråden (eller næverne) så konflikten løses på en rimelig måde. Vi taler meget med børnene om, at det er vigtigt at hente en voksen, hvis de selv eller andre har brug for hjælp til at løse en konflikt. Vi er opmærksomme på børnenes adfærd når vi spiller spil – det er lige så vigtigt at kunne vinde med stil, som at kunne tabe med stil!

Fagligt.
Vi lægger vægt på at spille spil, da børnene lærer meget forskelligt igennem spil, f.eks. at lære regler og overholde dem, tælle, mængde, tal, bogstaver, former & figurer, overskue terning, farver, huske, sætte brikker sammen, rim-ord. Vi leger meget med tal, bogstaver og deres eget navn i forskellige former. De øver sig i at sige navn, efternavn, adresse, fødselsdato og vi taler om, hvad forældrene arbejder med.

Motorik.
Vi leger meget ude på vores dejlige legeplads, hvor vi har gode klatretræer , cykler, bolde osv. Vi besøger også legepladser, hvor børnenes grov-motorik udfordres. Bevægelse modner hjernen til læring, så det er en vigtig aktivitet.
Finmotorikken bliver trænet ved, at vi har meget legetøj med små ting der skal sættes sammen, f.eks. lego, knex, små brikker, syning. Børnene øver sig i at få et godt blyantsgreb, vi har ergonomiske blyanter, blyantsdutter, laver blyantsgreb-lege. Vi tegner tegning til hvert barn til fødselsdagen og prioriterer det som en holdaktivitet. Der bliver stillet krav til tegningen, alt efter hvor barnet er i tegneudviklingen.

Selvhjulpenhed.
Vi opfordrer børnene til at blive så selvstændige som muligt i f.h.t. af-/påklædning, toiletbesøg, holde orden på egne ting, pakke rygsæk ved tur. Vi taler om, hvilket tøj denne dag/årstid kræver. Vi opfordrer børnene til at mærke på egen krop om de fryser, er tilpas varme eller måske har det for varmt?

Socialt.
Børnene leger i store og små grupper. Vi lægger vægt på, at vi alle er betydningsfulde for fællesskabet på Lagunen. At vi er forskellige og at det er accepteret, samt at man skal øve sig i at prøve at lege med andre end de samme børn, dertil at de er flere om at bestemme indholdet i en leg. Vi taler meget om at hjælpe hinanden, f.eks. hvis nogen bliver drillet. Vi støtter børnene i at læse hinandens grænser/krops-sprog, så alle har det rart, samt støtter dem i, at give udtryk for egne grænser på en måde, så det forstås af omverdenen.