Seniorpolitik

Seniorpolitik i Karmsten

I Karmsten ønsker vi at tilgodese seniorer, så længe det er til gavn for begge parter. Karmsten ønsker at beholde og nyttiggøre den erfaring og viden, som medarbejderen har opsamlet gennem et mangeårigt virke i Karmsten med følgende muligheder: Ansatte på 60 år og derover, der har til hensigt at gå på efterløn/pension kan tilbydes nedsættelse af arbejdstiden, med mulighed for ugentlige fridage eller kortere arbejdsdage. Arbejdstid og skemalægning vil være individuel og afhængig af, hvor den enkelte er placeret. Ansatte der er fyldt 60 år har mulighed for frihed ved ikke faglige arrangementer. (Friheden tages som ferie eller afspadsering).